Visuotinė veiksmo savaitė 2014

Švietimas ir negalia

Maždaug 1 milijardas pasaulio gyventojų, kas sudaro beveik 15 % žmonijos populiacijos, turi negalią. Į šį skaičių įeina 93 mln. vaikų. 1 iš 20-ties jų yra iki 14 m. amžiaus ir turi pripažintą specifinę arba kompleksinę negalią.

Lietuvoje kiekvienais metais negalia naujai nustatoma maždaug 2000 vaikų. Bendras vaikų, turinčių raidos negalią skaičius Lietuvoje viršija 90 000. Vaikai, turintys specialiųjų poreikių, sudarė 11-15 proc. visų (apie 600000) 2012 m. Lietuvoje gyvenusių vaikų.

Neįgaliųjų teisių konvencijos, kurią yra pasirašiusi ir Lietuva, 24 straipsnyje pažymima, kad „...Valstybės, šios Konvencijos Šalys, pripažįsta neįgaliųjų teisę į mokslą...“. Taip pat konvencijoje pabrėžiama, kad neįgaliems vaikams būtina sudaryti galimybes įgyti integracinį, kokybišką išsilavinimą lygiai su kitais asmenimis toje aplinkoje, kuri geriausiai skatina akademinį ir socialinį vystymąsi, o teikiamos veiksmingos individualizuotos paramos priemonės būtų suderinamos su visiškos įtraukties tikslu, kas geriausiai pasiekiama bendruomenėse, iš kurių neįgalieji kilę.

Remiantis Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų įvairovės tyrimo ataskaita[1] socialinė integracija ir inkliuzija pripažįstama visiškai integruoto ugdymo privalumu. Apklausoje dalyvavę pedagogai pritaria nuostatai, kad visiškos integracijos būdu besimokantieji mokosi įvairioje, skirtybes toleruojančioje aplinkoje. Mokydamiesi kasdienėse natūraliose aplinkose, mokiniai įgyja būtinų socialinių įgūdžių, turi galimybę priklausyti įvairių žmonių bendruomenei ir įgyti įvairiapusiškos patirties.  

Apie inkliuzinį ugdymą, jo privalumus, įgyvendinimo problemas kviečia diskutuoti 2014 metų Visuotinės veiksmo savaitės iniciatoriai, paskelbę šių metų temą ,,Švietimas ir negalia“.

Visuotinė veiksmo savaitė- tai pasaulinės švietimo kampanijos (Global Campaign for Education) visuotinė akcija, kuria siekiama didinti visuomenės informuotumą apie švietimo problemas visame pasaulyje, taip pat raginti vyriausybes tesėti savo pažadą - iki 2015 m. visiems suteikti kokybišką švietimą. Kasmet prie šios akcijos prisijungia milijonai viso pasaulio mokinių, mokytojų, studentų, dėstytojų, kitų aktyvistų.

Visuotinės veiksmo savaitės veiklas Lietuvoje koordinuoja LR Švietimo ir mokslo ministerija.[1] A. Ališauskas, S. Ališauskienė, D. Gerulaitis, R. Melienė, L. Miltenienė ir kt. „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų įvairovės tyrimas“. Tyrimo ataskaita, I dalis, ŠU, SPPC, 2010, p. 99.

Rodyti daugiau dalyvių

Paskutiniai balsai

 • http://graph.facebook.com/kristina.lukosiute.31/picture
  Kristina Lukošiūtė
 • http://graph.facebook.com/janina.ladyge/picture
  Janina Ladyga
 • http://graph.facebook.com/lina.garcinskaite/picture
  Lina Garčinskaitė
 • http://graph.facebook.com/garcinskaite/picture
  Joana Garčinskaitė
 • http://graph.facebook.com/tautvydas.lajauskas.3/picture
  Tautvydas Lajauskas
 • http://graph.facebook.com/giedre.ladyga/picture
  Gie Ladyga