Visuotinė veiksmo savaitė 2014

Pamoka ,,Pažink negalią"

    Visuotinė pamoka „Pažink negalią“

Šios akcijos tikslas - supažindinti švietimo sistemos dalyvius su pažeidžiama visuomenės grupe, ugdyti pagarbą žmogaus teisėms. Visos Lietuvos ugdymo įstaigos kviečiamos gegužės 5-9 dienomis pravesti pamoką, skirtą neįgaliųjų poreikių pažinimui, tolerancijos neįgaliesiems ugdymui.

Žemiau pateikiame pamokų planų pavyzdžių, kuriuos mokytojai gali pritaikyti besirengdami pamokai.

 

Pamokos ,,Pažink negalią" planas

1. Rekomenduojamas amžius 7-10 metų

Po pamokos moksleiviai:

 • Supras ir aptars termino „negalia“ reikšmę;
 • Išsiaiškins, kokios būna negalios rūšys.

Mokytoja(s): Mes visi esame skirtingi... Kas gali pasakyti, kuo mes skiriamės tarpusavyje?

Galima paimti porą vaikų, kurie grupėje įvardintų tarpusavio skirtumus arba visi vaikai vardina skirtumus, o mokytoja surašinėja ant lentos. Mokytoja(s) padeda atlikti užduotį. Rekomenduojama atkreipti dėmesį į išvaizdą, ūgį, akių/plaukų spalvą, pomėgius, būrelius ir pan. (imti panašumus ir skirtumus kuo platesniu spektru).

Toliau pereiti prie temos „Negalia“.

Mokytoja(s): Kas yra negalia?

Vaikų atsakymai.

Mokytoja(s): Žodis negalia reiškia, kad žmogus kažko negali padaryti.

Dauguma žmonių gali:

 • girdėti
 • kalbėti,  
 • matyti,  
 • vaikščioti, 
 • judinti rankas Ir kojas
 • skaityti, 
 • spręsti uždavinius,
 • ir dar daug kitokių dalykų.

Žmonėms su negalia (dar kitaip – neįgaliesiems) sunkiau atlikti darbus, kurie visiems žmonėms yra lengvi ir įprasti.

Sunkumai ir negalios gali būti skirtingos.

Žmonės gali būti neįgalūs, nes turi fizinių sutrikimų. Tai reiškia, kad jiems sunku:

 • judėti,
 • matyti,
 • girdėti,
 • kalbėti
 • judinti savo rankas ar kojas.

 

Kiti žmonės yra neįgalūs, nes turi psichikos ar proto sutrikimų. Jiems sunku:

 • klausytis,
 • suprasti,
 • atsiminti,
 • skaityti,
 • dirbti kompiuteriu.

 

Dar kiti žmonės gali būti neįgalūs, nes blogai veikia koks nors jų kūno organas:

 • inkstai,
 • širdis,
 • plaučiai,
 • ar dar koks nors.

 

Žmogus neįgalus gali būti nuo gimimo arba tapti juo vėliau.

Negalia gali būti pastebima žmogaus išvaizdoje arba elgesyje.

Medicina ir gydytojai stengiasi padėti tokiems žmonėms, tačiau ir kiti žmonės gali stengtis jiems padėti.

Vaikai, kaip galima padėti tokiems žmonėms, vaikams mokykloje?

Vaikų atsakymai, diskusija. Aptariamos skirtingos negalios.

Fizinė:

-judėjimo sunkumai,

-aklumas/kurtumas/sunkumas kalbėti

Užduotys porose:

-                    paimti indelį jogurto ir pamaitinti draugą, kuris pats „negali“ pavalgyti (maitinamas draugas turi tik sėdėti). Vėliau pasikeisti vaidmenimis.

-                    Aprengti draugą striuke ar megztuku.

Protinė:

Kai kurie žmonės mąsto ir elgiasi kitaip nei visi žmonės.

Jiems gali būti sunku išmokti įvairių dalykų ar atlikti tam tikrus darbus arba kartais net elgtis pagal taisykles.

Dažnai tokie žmonės nesupranta daugelio dalykų, kuriuos kiti žmonės puikiai supranta.


Autizmas yra  proto sutrikimas.

Žmogus, kuris turi autizmo sindromą, elgiasi, bendrauja, galvoja kitaip nei visi žmonės.

Autistams sunku

 • kalbėti,
 • bendrauti su kitais žmonėmis,
 • suprasti kitų žmonių jausmus ir nuotaikas,
 • susidraugauti,
 • būti jiems nepažįstamoje aplinkoje,
 • pakeisti savo įpročius.

Autistai dažnai

 • atlieka vienus ir tuos pačius veiksmus ar judesius,
 • patys sugalvoja ir nusistato tam tikrą tvarką, kaip turi būti sudėti jų daiktai arba ką būtinai reikia daryti. Ir būna labai nepatenkinti jei kas tą tvarką pakeičia ar sugriauna.

 Autistams būna sunku mokytis. Tačiau daug autistų turi kitokių ypatingų sugebėjimų.

Jie gali:

 • labai greitai skaičiuoti,
 • puikiai įsiminti daiktus, kuriuos mato pirmą kartą,
 • puikiai dėlioti dėliones,
 • ir daug kitokių nuostabių dalykų.

 

Žmonės su Dauno sindromu turi tik jiems būdingų išvaizdos bruožų.

Žmonėms su Dauno sindromu dažnai daug sunkiau mokytis nei kitiems žmonėms.

Kai kuriems žmonėms su Dauno sindromu reikia lankyti specialias mokyklas. O kai kuriems reikia papildomos pagalbos, kad jie galėtų mokytis įprastose mokyklose su kitais vaikais.

Vaikai su Dauno sindromu, kaip ir kiti vaikai turi tokias pačias nuotaikas, jaučia tokius pat jausmus, jiems patinka mokytis, žaisti ir džiaugtis gyvenimu.

Žmonės su mokymosi sutrikimais gali mokytis, suprasti ir bendrauti.

Jie tai gali daryti įvairiais būdais. Žmonės su mokymosi sutrikimais yra skirtingų gebėjimų ir norų. Kai kuriems iš jų reikia daugiau pagalbos nei kitiems.

Kai kuriems žmonėms reikia lankyti specialias mokyklas. O kai kuriems reikia papildomos pagalbos, kad jie galėtų mokytis įprastose mokyklose su kitais vaikais.

Vaikai, kaip galima padėti tokiems vaikams mokykloje (autistams, vaikams su Dauno sindromu ir su mokymosi sunkumais bei turintiems fizinę negalią)? Vaikų variantai ir aptarimas.

Jeigu lieka laiko arba namuose, vaikai gali nupiešti šio užsiėmimo iliustraciją.

 

2. Rekomenduojamas amžius: 11-19m.

Po pamokos moksleiviai:

Supras ir aptars termino „negalia“ reikšmę;

Išsiaiškins, kokios būna negalios rūšys;

Sužinos, kaip elgtis su neįgaliais žmonėmis.

 

Praktinė užduotis. NEĮGALAUS ŽMOGAUS PORTRETAS

Tikslai:

Pagalvoti ir aptarti, kaip mes įsivaizduojame neįgalų žmogų.

Apmąstyti, koks yra skirtingų žmonių požiūris į neįgalius žmones.

Išsiaiškinti asmeninį požiūrį į žmogų su negalia.

Trukmė:

10 – 15 min.

 Užduoties atlikimo eiga:

Instrukcija dalyviams: ,,Jūs sužinote, kad rytoj pas Jus ateis žmogus su negalia. Įsivaizduokite, koks žmogus ateis.

Pagalvokite ( 3 - 5 min) Pasistenkite pateikti kuo išsamesnį to žmogaus apibūdinimą: kaip jis atrodo, koks amžius, kokia negalia, kokios jo asmeninės savybės.“

Aptarimas grupėje. Pakvieskite dalyvius pristatyti savo neįgalaus žmogaus aprašymą.

Aptariant ant lentos galima surašyti: kiek kartų buvo įsivaizduojamas neįgalus vyras/ moteris; kokie amžiaus intervalai; kokia negalia; kokios asmeninės savybės; kokia išvaizda.

 Klausimai užduočiai aptarti:

Ar neįgalų žmogų apibūdinote, remdamiesi savo patirtimi, ar tik įsivaizdavote?

Kokios teigiamos savybės ar bruožai priskiriami neįgaliam žmogui?

Kokios neigiamos savybės ar bruožai priskiriami neįgaliam žmogui?

Koks požiūris į žmogų su negalia atsiskleidžia?

 Apibendrinimas:

Dažniausiai neįgalus žmogus yra įsivaizduojamas kaip vyras su fizine negalia, sėdintis vežimėlyje, 30 – 45 metų amžiaus, dažniausiai piktas ir nepatenkintas savo padėtimi bei gyvenimo sąlygomis. Rečiau pagalvojama apie žmones, turinčius kitokią – gal net iš pirmo žvilgsnio nematomą - negalią. Neįgaliam žmogui dažniau priskiriamos neigiamos savybės, pamirštama, kad neįgalūs žmonės yra tokie pat kaip ir kiti: jie gali būti ir pikti, ir linksmi, ir geranoriški, ir irzlūs, ir bendraujantys, ir užsidarę.

 Klausimai diskusijai:

Kas yra negalia?

Vaikų atsakymai.

Negalia yra fizinis arba protinis sutrikimas, kuris apriboja ar pakenkia esminėms gyvybinėms funkcijoms (klausai, regai, kalbėjimui, judėjimui), rūpinimuisi savimi, tobulėjimui, mokymuisi ar darbui, atimantis, sumažinantis ar apribojantis asmens galimybę užsiimti kasdiene veikla ir

jaustis pilnaverčiu visuomenės nariu.

 Kokia gali būti negalia?

Vaikų atsakymai.

 • fizinė negalia;
 • protinė negalia;
 • raidos sutrikimai

 

Įgimta negalia

Įgimta negalia–būklė, pasireiškianti gimimo metu. Ji gali būti paveldėta, atsirasti dėl problemų nėštumo metu, dėl komplikacijų ar vaisiaus pažeidimo gimdymo metu.

Įgyta negalia

Įgyta negalia-būklė, išsivysčiusi po gimimo. Įgyta negalia nėra paveldėta -ji atsiranda dėl aplinkos įtakos: ją įgyti gali bet kokio amžiaus žmogus, patyręs avariją, traumą arba dėl ligos.

 

Negalia gali būti:

 • lengva (minimaliai sutrikdo kasdienę veiklą);
 • vidutinė (kasdienė veikla bei funkcijos sutrikdomos tam tikru mastu);
 • sunki (žmogus yra neveiksmingas, negalios paprastai būna kompleksinės);

 

Ką žinote apie fizinę negalią?

Vaikų atsakymai.

Žmonės gali būti neįgalūs, nes turi fizinių sutrikimų. Tai reiškia, kad jiems sunku:

 • judėti,
 • matyti,
 • girdėti,
 • kalbėti
 • judinti savo rankas ar kojas.

 

Užduotys porose:

-          paimti indelį jogurto ir pamaitinti draugą, kuris pats „negali“ pavalgyti (maitinamas draugas turi tik sėdėti). Vėliau pasikeisti vaidmenimis.

-          Aprengti draugą striuke ar megztuku.

-          Draugui užrištomis akimis „parodyti“ kelią iš taško A į tašką B. Po to pasikeisti porose.

Pagal laiko galimybes ir kitas aplinkybes galima pasirinkti vieną ar kelias atitinkamas užduotis, kurias atliks mokiniai.

 

Fizinė negalia yra labiau matoma iš karto, tačiau yra ir tokių sunkumų, kurių iš pirmo žvilgsnio aplinkiniai gali nepastebėti.

Kiti žmonės yra neįgalūs, nes turi psichikos ar proto sutrikimų. Jiems sunku:

 • klausytis,
 • suprasti,
 • atsiminti,
 • skaityti,
 • dirbti kompiuteriu,
 • laikytis nustatytų elgesio normų ir pan.

 

Kai kurie žmonės mąsto ir elgiasi kitaip nei visi žmonės.

Jiems gali būti sunku išmokti įvairių dalykų ar atlikti tam tikrus darbus arba kartais net elgtis pagal taisykles.

Dažnai tokie žmonės nesupranta daugelio dalykų, kuriuos kiti žmonės puikiai supranta.

Autizmas yra  proto sutrikimas.

Žmogus, kuris turi autizmo sindromą, elgiasi, bendrauja, galvoja kitaip nei visi žmonės.

Autistams sunku

 • kalbėti,
 • bendrauti su kitais žmonėmis,
 • suprasti kitų žmonių jausmus ir nuotaikas,
 • susidraugauti,
 • būti jiems nepažįstamoje aplinkoje,
 • pakeisti savo įpročius.

Autistai dažnai atlieka vienus ir tuos pačius veiksmus ar judesius, patys sugalvoja ir nusistato tam tikrą tvarką, kaip turi būti sudėti jų daiktai arba ką būtinai reikia daryti. Ir būna labai nepatenkinti jei kas tą tvarką pakeičia ar sugriauna.

 Autistams būna sunku mokytis. Tačiau daug autistų turi kitokių ypatingų sugebėjimų.

Jie gali:

 • labai greitai skaičiuoti,
 • puikiai įsiminti daiktus, kuriuos mato pirmą kartą,
 • puikiai dėlioti dėliones,
 • ir daug kitokių nuostabių dalykų.

Žmonės su Dauno sindromu turi tik jiems būdingų išvaizdos bruožų.

Žmonėms su Dauno sindromu dažnai daug sunkiau mokytis nei kitiems žmonėms.

Kai kuriems žmonėms su Dauno sindromu reikia lankyti specialias mokyklas. O kai kuriems reikia papildomos pagalbos, kad jie galėtų mokytis įprastose mokyklose su kitais vaikais.

Vaikai su Dauno sindromu, kaip ir kiti vaikai turi tokias pačias nuotaikas, jaučia tokius pat jausmus, jiems patinka mokytis, žaisti ir džiaugtis gyvenimu.

Žmonės su mokymosi sutrikimais gali mokytis, suprasti ir bendrauti.

Jie tai gali daryti įvairiais būdais. Žmonės su mokymosi sutrikimais yra skirtingų gebėjimų ir norų. Kai kuriems iš jų reikia daugiau pagalbos nei kitiems.

Kai kuriems žmonėms reikia lankyti specialias mokyklas. O kai kuriems reikia papildomos pagalbos, kad jie galėtų mokytis įprastose mokyklose su kitais vaikais.

 

Užduotis (11-15m):

Suvaidinti situaciją: vienas vaikas ką nors veikia, pvz. žaidžia. Kitas arba kiti prieina prie jo ir jį kalbina, įkyriai kviečia prisijungti žaisti kartu, tačiau jiems nepavyksta to padaryti.

Aptarti, kaip jautėsi abi pusės. Situacijoje dalyvauja 2-3 dalyviai, likusieji stebi. Pagal situaciją, darbas ir aptarimas gali vykti grupelėmis.

Užduotis (16-19m.)

Mokytojas perskaito tekstą užsienio kalba (geriausiai tokia, kokios mokiniai nemoka, nesupranta). Kaip mokiniai jaučiasi negalėdami suprasti?

Kokios emocijos kyla?

Aptarimas: vaikai/žmonės su negalia kartais gali taip jaustis, kad su jais yra kalbama, tačiau sunkiai sekasi suprasti kas ką nori pasakyt.

 

Padalinti padalomąją medžiagą.

 

Metodiką rengė Alicja Volyniec

 

Rodyti daugiau dalyvių

Paskutiniai balsai

 • http://graph.facebook.com/kristina.lukosiute.31/picture
  Kristina Lukošiūtė
 • http://graph.facebook.com/janina.ladyge/picture
  Janina Ladyga
 • http://graph.facebook.com/lina.garcinskaite/picture
  Lina Garčinskaitė
 • http://graph.facebook.com/garcinskaite/picture
  Joana Garčinskaitė
 • http://graph.facebook.com/tautvydas.lajauskas.3/picture
  Tautvydas Lajauskas
 • http://graph.facebook.com/giedre.ladyga/picture
  Gie Ladyga