Globalaus švietimo savaitė 2015

Mokyklų iniciatyvų konkursas

Asmenų lygybė yra vienas iš pamatinių žmogaus teisių principų, įtvirtintas tarptautiniuose dokumentuose ir nacionalinėse teisės aktuose. Asmenų lygybės principas paskelbtas Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 2 straipsnyje: „Kiekvienas žmogus gali naudotis visomis teisėmis ir laisvėmis, paskelbtomis šioje Deklaracijoje, be jokių skirtumų, tokių kaip rasė, odos spalva, lytis, kalba, religija, politiniai ar kitokie įsitikinimai, nacionalinė ar socialinė kilmė, turtinė, jo gimimo ar kokia nors kitokia padėtis.”

Lygiateisiškumą pažeidžianti veikla – diskriminacija yra draudžiama, todėl ir siekiama sudaryti sąlygas lygiateisiškumui užtikrinti ir įgyvendinti.

Šiuo metu specialieji įstatymai draudžia diskriminaciją dėl šešių pagrindų: lyties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų. Vienos diskriminacijos rūšys yra labiau paplitusios ir dažniau bei greičiau atpažįstamos, kitos diskriminacijos dėl žinių stygiaus ar nepakankamo suvokimo lygio yra sunkiau identifikuojamos, nors visuomenėje yra žinomos ir aptarinėjamos. Todėl dažnai diskriminacija dėl lyties ar tautybės suvokiama kaip svarbiausia, turinti prioritinę padėtį kitų diskriminacijos rūšių atžvilgiu. Tačiau svarbu pažymėti, kad diskriminacijos rūšys negali būti skirstomos pagal jų svarbą. Bet koks diskriminuojantis elgesys yra neleistinas ir netoleruotinas.

Visuotinės švietimo savaitės metu kviečiame mokyklas organizuoti iniciatyvas ir aiškintis su moksleiviais, mokyklos bendruomenės nariais, kodėl svarbu, jog būtų nepažeidžiamos nei vieno visuomenės nario teisės.

 Galimų iniciatyvų pavyzdžiai:

 • Teminių pamokų, diskusijų, viktorinų, „proto mūšių“ ir kt. veiklų, susijusių su Globaliojo švietimo(Global education) idėjų įgyvendinimu, organizavimas;
 • Filmų tolerancijos, lygiateisiškumo, pagarbos įvairovei tema peržiūra ir analizė;
 • Susitikimai su kitataučiais, imigrantais, neįgaliaisiais, senjorais ir pan.
 • Įvairios priemonės, padedančios įtraukti moksleivius į pagalbą nepasiturintiems ar kitokią socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms
 • Kūrybiniai konkursai, parodos Lygybės, pagarbos įvairovei, žmogaus teisių temoms atskleisti.

 

Įkvėpimo galite semtis pasauliniame akcijos tinklapyje

Iki lapkričio 30 dienos dėkite į šią skiltį informaciją, nuotraukas, prezentacijas ir kitą medžiagą, susijusią su jūsų įgyvendinta veikla, aprašykite inciatyvos mastą, dalyvių skaičių. Dalinkitės savo idėjomis, sumanymais, įžvalgomis ir patirtimi apie savo įgyvendintas iniciatyvas!

Visi dalyvaujantys bus apdovanoti Visuotinės įvietimo savaitės padėkomis, o įspūdingiausių iniciatyvų įgyvendintojai ir rėmėjų bei organizatorių įsteigtais prizais.

Dalyviai

Pasidaryk pats

Pasidaryk pats

Autorius: Audra Samienė
Grupės pavadinimas: Pilietinė akcija
Dalyvių amžius: 10
Ugdymo įstaiga: Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija
Trumpas aprašymas: Organizuojant akcijas pagrindinis tikslas yra apjungti visą bendruomenę veikti kartu. Tėvų...

Atpažinti socialinę įvairovę ir įvertinti socialinės atskirties pavojų bei diskriminaciją

Atpažinti socialinę įvairovę ir įvertinti socialinės atskirties pavojų bei diskriminaciją

Autorius: Gintarė Tytmonienė
Grupės pavadinimas: Pradėk nuo savęs
Dalyvių amžius: 12
Ugdymo įstaiga: Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija
Trumpas aprašymas: Panaudojant įvairius mokymosi metodus atrasti sprendimus kaip sumažinti socialinę atskirtį ir...

Vaidinimas, skirtas empatijai

Vaidinimas, skirtas empatijai

Autorius: Asta Jokšienė
Grupės pavadinimas:
Dalyvių amžius: 17
Ugdymo įstaiga: VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras
Trumpas aprašymas: Per lietuvių kalbos pamoką buvo nagrinėtas J. Savickio kūrinys- novelė "Ad astra", kurioje...

,,Gyvoji biblioteka"

,,Gyvoji biblioteka

Autorius: Vilma Vyčienė
Grupės pavadinimas: 5-10 klasių atstovai. Iš viso 30 mokinių
Dalyvių amžius: 11
Ugdymo įstaiga: Jonavo "Neries" pagrindinė mokykla
Trumpas aprašymas: Renginys ,,Gyvoji biblioteka". Tai vienas iš tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti skirtų...
Rodyti daugiau dalyvių

Paskutiniai balsai

 • http://graph.facebook.com/kristina.lukosiute.31/picture
  Kristina Lukošiūtė
 • http://graph.facebook.com/janina.ladyge/picture
  Janina Ladyga
 • http://graph.facebook.com/lina.garcinskaite/picture
  Lina Garčinskaitė
 • http://graph.facebook.com/garcinskaite/picture
  Joana Garčinskaitė
 • http://graph.facebook.com/tautvydas.lajauskas.3/picture
  Tautvydas Lajauskas
 • http://graph.facebook.com/giedre.ladyga/picture
  Gie Ladyga