Globalaus švietimo savaitė 2013

Konferencija „Švietimas tvariam vystymuisi ugdant pasaulio pilietį“

Konferencijos data: 

2013 m. lapkričio 20 d. (trečiadienis)

Vieta:

Viešbutis „BEST WESTERN Vilnius“, Konstitucijos pr. 14, LT–09308 Vilnius

Laikas:

10.00 val. (registracija nuo 9.00 val.)
ES tvaraus vystymosi strategijoje numatyta ilgalaikė tvarumo vizija, kurioje ekonomikos augimas, socialinė sanglauda ir aplinkos apsauga glaudžiai susiję. Strategijoje pabrėžiama, kad ypač svarbus vaidmuo tenka švietimui, kuris yra būtina sąlyga skatinant elgsenos pokyčius bei suteikiant visiems piliečiams  bendrąsias kompetencijas, reikalingas tvariam  vystymuisi užtikrinti.
 

Konferencijos tikslas:

Skatinti visų lygių švietimo įstaigas tapti tvariomis organizacijomis ir veikti kaip pavyzdiniai modeliai, integruojant tvaraus vystymosi principus į ugdymo proceso organizavimą.
 

Konferencijos dalyviai:

Švietimo ir aplinkos apsaugos sistemos, mokslo, verslo, nevyriausybinio sektoriaus, politikos atstovai, kurie siekia aktyviai dalyvauti kuriant tvaraus švietimo sistemą bei supranta švietimo ir mokymosi vaidmens svarbą, sprendžiant daugelį socialinių bei ekonominių, demografinių, aplinkosaugos ir technologinių problemų, su kuriomis dabar susiduria ir ateityje susidurs pasaulio bendruomenė.
 

Konferencijos nauda:

– Konferencijos dalyviai įgis aiškias, moksliškai pagrįstas, susistemintas žinias apie tvarų vystymąsi švietimo sektoriuje ar bet kurioje švietimo įstaigoje bei tendencijas Lietuvoje;
– Bus supažindinti, kaip politikos, reguliavimo, institucinės ir veiklos sistemos gali užtikrinti paramą tvaraus švietimo kūrimui;
– Bus supažindinti su tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybėmis integruojant tvaraus vystymosi principus į švietimo veiklos organizavimą;
– Įgis geros patirties, informacijos bei žinių, kaip tvaraus vystymosi principus įtraukti į ugdymo ir švietimo valdymo procesus;

– Išmoks naudotis organizacijos The Natural Step sukurtu ir pasaulyje pripažintu įrankiu savo įstaigos  tvarumo  strategijos sukūrimui ir palaikymui.

Registracija vyksta: iki lapkričio 13 dienos, tinklapyje www.lvjc.lt

PROGRAMA

 9.00 – 10.00  Dalyvių registracija
10.00 – 10.15 Sveikinimo žodis.  LR Švietimo ir mokslo ministerija
10.15 – 10.30 Sveikinimo žodis. Linas Jonauskas , LR Aplinkos ministerija, viceministras
10.30 – 10.40 Įžanga. Lina Šleinotaitė – Budrienė, Darnaus vystymosi konsultantė, konferencijos moderatorė
10.40 – 11.00 Tvaraus vystymosi švietimas – bendrosios tarptautinės charakteristikos ir patirtys. Arūnas Mark, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Švietimo ir mokslo programų vadovas. Švietimo tvariam vystymuisi principai ir aprėptis. Sąsajos su kitomis tematinėmis sritimis, tarptautinis kontekstas.
11.00 – 11.45 Darnaus vystymosi ir virtualios saviugdos iššūkiai. Dr. Stasys Paulauskas, Naujadaros
bendrovės ,,Eksponentė“ direktorius. Kaip perėjimas nuo Ekonomikos prie Darnaus vystymosi paradigmos keičia švietimą nuo Daraktorių iki Virtualios saviugdos: nuo teorinių schemų iki praktikos pavyzdžių.

11.45 – 12.00 Kavos pertrauka

12.00 – 12.20 Trečio sektoriaus (socialinės ekonomikos) įveiksminimas švietime. Andželika Rusteikienė, Investuotojų Forumas.Socialinės ekonomikos plėtra negali apsieiti be valstybės paramos
ir politikos formavimo įteisinant veikimo mechanizmus, skatinant švietimo sistemos inovacijas.
Socialinės ekonomikos raida daro įtaką saugesnei edukacinei plėtrai ir spartesnei socialinei sanglaudai.
12.20 – 13.00 The Natural Step organizacijos sukurtos Strateginės darnaus vystymosi metodikos pristatymas švietimo įstaigoms. Lina Šleinotaitė – Budrienė, Darnaus vystymosi konsultantė. The Natural Step sukurta darnaus vystymosi sistema ir įrankiai yra pagrįsti moksliniais tyrimais ir padeda švietimo įstaigoms, organizacijoms, verslo įmonėms, bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms pasirinkti pragmatinius sprendimus pasirinktame darnaus vystymosi kelyje. Pristatomi 5 lygiai (Sistemos, sėkmės, strateginis, veikimo, įrankių pasirinkimo) kelyje į darnų vystymąsi ir ABCD procesas pritaikytas kiekvienai ugdymo ar švietimo įstaigai.
13.00 – 14.00 Pertrauka
14.00 – 14.30 Darnaus vystymosi principai. Priemonės ir galimybės ugdymo įstaigoms. Dr. Visvaldas Varžinskas, KTU Aplinkos inžinerijos institutas. Darnumo aspektai ugdymo įstaigose, darnumo ugdymas mokyklose, gerieji pavyzdžiai, kaip ugdymo įstaiga diegiant tvaraus švietimo principus gali taupyti ir prisidėti prie bendruomenės gerovės kūrimo.

14.30-15.00 ,,Saulės gojaus" patirtys įgyvendinant švietimą tvariam vystymuisi". Laima Sirutienė, darželio-pradinės mokyklos "Saulės gojus" direktorė.Inovatyvus ir visapusiškas ugdymas(is) draugiškoje vaikams ir suaugusiems aplinkoje, modernaus švietimo metodikų bei patirčių taikymas, asmeninės atsakomybės už ateitį suvokimas - tai, kas veda "Saulės gojų"  darnos ir tvarumo link.  
15.00-15.30 Mokyklų ekologinio pėdsako skaičiavimo metodikos pristatymas. Kęstutis Biekša, LEI doktorantas. Kiekvienas iš mūsų galime atlikti nors ir mažą darbelį, kad išsaugotume gamtą, gyvybę, Žemę...

15.30 Konferencijos pabaiga

Rodyti daugiau dalyvių

Paskutiniai balsai

 • http://graph.facebook.com/kristina.lukosiute.31/picture
  Kristina Lukošiūtė
 • http://graph.facebook.com/janina.ladyge/picture
  Janina Ladyga
 • http://graph.facebook.com/lina.garcinskaite/picture
  Lina Garčinskaitė
 • http://graph.facebook.com/garcinskaite/picture
  Joana Garčinskaitė
 • http://graph.facebook.com/tautvydas.lajauskas.3/picture
  Tautvydas Lajauskas
 • http://graph.facebook.com/giedre.ladyga/picture
  Gie Ladyga