Globalaus švietimo savaitė 2013

Ką galite nuveikti?

Šių metų tema ŠOK Į TVARAUS GYVENIMO STILIŲ! ( Go for a Sustainable Life Style! ), tiesiogiai susijusi su Tūkstantmečio vystymosi tikslais. Ji pasirinkta, siekiant atkreipti dėmesį į žmogaus veiksmų poveikį aplinkai, žmonijos gyvenimo kokybei, rūpintis darnaus vystymosi idėjų įgyvendinimu, formuoti naujas vartojimo kultūros vertybes.

 Šių metų Visuotinio švietimo savaitės organizatoriai kviečia visas ugdymo įstaigas  pasitikrinti, kaip jos prisideda prie planetos išsaugojimo, kiek yra tvari mokyklos kasdienybė, kokius tvaraus ir atsakingo gyvenimo įgūdžius ugdosi moksleivis lankydamas mokyklą ir stebėdamas jos aplinką.

Norėdami prisijungti prie šios akcijos galite dalyvauti Visuotinio švietimo savaitės organizatorių pasiūlytuose renginiuose ir konkursuose bei savarankiškai inicijuoti akcija, veiklas, tokias kaip:

 • Įvertinti kasdienės savo veiklos poveikį aplinkai, galvojant apie: 1) švaresnes energijos, vandens vartojimo alternatyvas, 2) kasdienių kelionių  automobiliu ir viešuoju transportu  poveikį aplinkai, 3) kasdienio vartojimo poveikį, renkantis vietos gamintojų ar importuojamas prekes.
 • Išnagrinėti, kaip vietinės savivaldybės įgyvendina Darnaus vystymo politikos principus.
 • Įsitraukti į vietinių NVO, veikiančiųias darnaus vystymosi ir aplinkosaugos srityje, veiklą.
 • Kartu su vietinėmis NVO ir žiniasklaida organizuoti švietimo kampanijas atliekų perdirbimo, žaliųjų erdvių kūrimo, medžių sodinimo klausimais.
 • Sukurti vietinį tinklą, įtraukiant vietinės valdžios institucijas, NVO, vietinę spaudą, ugdymo įstaigas,  palaikančias ir organizuojančias veiklas visus metus.
 • Apklausti ir nufilmuoti vietinius žmones apie 3 svarbiausius dalykus, kurie padėtų mūsų planetai ir išplatinti šią informaciją internete.

Taip pat galite panaudoti šiuos metodus:

1. VANDENS SURINKIMAS IR PANAUDOJIMAS

Moksleiviai tyrinėja, kodėl kai kurie žmonės pasaulyje neturi galimybių naudotis švariu vandeniu ir kokios iš to išplaukiančios pasekmės.

Surašykite kasdienes veiklas, kuriose naudojamas vanduo. Nepamirškite, kad vanduo naudojamas ir gėrimams bei maisto gamybai, sanitarijai ir higienai, kitiems namų apyvokos darbams, tokiems kaip skalbimas ir indų plovimas, daržo laistymas.

Apytiksliai įvertinkite ir/ar pamatuokite, kiek vandens sunaudojama kiekvienai veiklai. Aptarkite, kurioms veikloms reikalingas būtent geriamas vanduo.

Paskaičiuokite bendrą dienos vandens suvartojimą.

Sužinokite ir aptarkite:

 1. Iš kur pas jus patenka vanduo;
 2. Su kokiomis problemomis susidurtų jūsų bendruomenė jeigu nebūtų galimybės gauti tinkamo gerti arba pakankamo kiekio vandens;
 3. Kodėl aprūpinimas vandeniu gali būti laikomas žmogaus teise (Apsvarstykite Jungtinių tautų visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 25 straipsnį, kuris pradedamas teiginiu, jog „...Kiekvienas turi teisę į savo ir savo šeimos sveikatai ir gerovei pakankamą gyvenimo lygį, įskaitant maistą, drabužius, būstą ir sveikatos priežiūrą bei būtinas socialines paslaugas....“)
 4. Kokią svarbą turi vanduo užtikrinant žmogaus sveikatą ir gerovę?

Išnagrinėkite nuotraukas ar video,  iliustruojančius vandens saugojimą, galimybę juo naudotis ir nuotekų surinkimą besivystančiose Azijos ar Afrikos valstybėse. Atkreipkite ypatingą dėmesį į tai, kaip surenkamos ir transportuojamos nuotekos ir kas dirba šiuos darbus. Daug iliustruojančios medžiagos galite rasti:  http://www.worldvision.com.au/Issues/WaterSanitationHygiene.aspx

Aptarkite:

 1. Ką tie žmonės veikia?
 2. Kodėl, jūsų manymu, jie turi tai daryti?
 3. Kaip jūs manote, kiek vandens gali sunaudoti šių vietovių gyventojai?
 4. Kokią įtaką tai daro jų sveikatai?
 5. Ką jūs galite pasakyti apie žmones, kurie dirba prie nuotekų surinkimo ir jų išvežimo?
 6. Kokią įtaką tai turi vaikų ir moterų gyvenimui (t.y. socialiniam jų įsitraukimui, švietimo galimybėms, tinkamo maisto gamybai?)

Sukurkite foto koliažą ar nupieškite piešinį, atspindinčius skirtingas pasaulio gyventojų galimybes naudoti pakankamą  vandens kiekį ir to įtakoje skirtingus jūsų ir jauno žmogaus iš matytų vietovių gyvenimo stilius.

Pateikite pasiūlymus, kaip būtų galima sumažinti šiuos skirtumus

Metodas adaptuotas iš GEAR (Global Education Activity Resourse)An educational resource for grades 2 to 8 supporting curriculum expectations insocial studies, language arts and arts. World Vision Canada, Education and Public Engagement

2. KOKS SKIRTUMAS?

Analizuojamos temos: aplinka – tvarios plėtros pagrindas.

Tikslai:

 • palyginti, kaip mes naudojame vandenį ir kaip jį naudoja neturtingos šalys;
 • išsiaiškinti, kiek per įprastą dieną jų šeimos išnaudoja vandens.

Grupės dydis: 24 dalyviai.

Laikas: 30 min.

Priemonės:  

 • pasakojimas apie vandenį,
 • popierius ir rašikliai.

 

Eiga:

Pirma dalis

1. Garsiai perskaitykite grupei pasakojimą apie vandenį. Baigę skaityti, leiskite dalyviams prisiminti svarbiausius faktus ir užrašyti juos ant balto popieriaus lapo.

2. Paprašykite dalyvių perduoti savo popieriaus lapą kaimynui iš dešinės ir susipažinti su kito dalyvio mintimis.

3. Paprašykite aptarti, kokią  informaciją užrašėte jūs ir kokią kaimynas. Ar tos pačios problemos Jus jaudina?

4. Suskirstykite dalyvius poromis.

5. Tada perskaitykite: Įsivaizduokite... jūs gyvenate 5 km nuo artimiausio šulinio, kuriame galite prisipildyti vandens kibirus. Kibire telpa 10 litrų ir per kartą jūs galite panešti porą kibirų. Paprašykite dalyvių suskaičiuoti, kiek kilometrų  turėtumėte nueiti per dieną, kad surinktumėte jūsų šeimos sunaudojamą vandens normą per dieną?

 • Dušas – 18 litrų
 • Vonia – 50 litrų
 • Tualeto nuleidimas – 9,5 litrai
 • Skalbimo mašina – 95 litrai
 • Virdulio užpildymas – 1 litras
 • Maisto gaminimas – 5 litrai

 

Aptarimas ir įvertinimas:

Įsivaizduokite, kad jūs per mėnesį galite nusiprausti tik kartą ir labai dažnai susergate.

 • Kaip tai paveiktų jūsų savijautą, išsilavinimą, šeimą?
 • Kaip skurdas ir švarus vanduo yra susiję?
 • Kaip pasikeistų jūsų gyvenimas, jei jums reikėtų išgyventi dieną turint tik 10 litrų vandens?

 

Patarimai vadovui:

Pasistenkite išsiaiškinti dalyvių nuomonę apie vandens išteklius. Leiskite dalyviams pastebėti, kaip skirtingai galima suvokti ir atsiminti tą pačią informaciją. Pateikite faktų apie vandenį.

Pasakojimas

Tai mažas kaimelis Afganistano vakaruose, įsikūręs sausų kalvų ir dykumos plote. Dauguma gyventojų augina avis ir ožkas. Seniau moterys 5 valandas per dieną praleisdavo vaikščiodamos  6 km pirmyn ir atgal parnešti vandens. Būdavo labai sunku prinešti pakankamai vandens, todėl vaikai ir moterys prausdavosi tik kartą per 20 ar 30 dienų. Dažnai moterys būdavo per daug pavargusios eiti švaraus vandens, todėl semdavo jį iš netolimos upės, kurią labai užteršė kaimo gyvūnai. Dėl to vaikai dažnai viduriuodavo.

Visa tai pasikeitė, kai vietinė organizacija, gyvulininkystės ir plėtros asociacija Afganistane (GPAA) pasiūlė padėti kaimiečiams įdiegti vandens tiekimą jų kaime. Vyrai iškasė trijų kilometrų griovį vandeniui gauti. GPAA nutiesė vamzdžius ir padarė jų kaime 6 čiaupus. Dabar gyventojai turi švaraus vandens prie pat savo namų. Moterys sako, kad dabar jos tokios laimingos, kad galėtų skraidyti, nes turi labai daug laisvo laiko. Visi gali reguliariai praustis, o vaikai nebekenčia nuo viduriavimo ir odos ligų.

 Faktų dėžutė:

1.      Tarptautinė 5 narių šeimos dienos vandens norma yra 100 litrų.

2.      Daugumoje Europos šalių vidutinė paros vandens naudojimo norma svyruoja nuo 200–300 iki 575 litrų (ir daugiau nei 1000 litrų kai kuriose vietovėse) bei mažiau nei 10 litrų per dieną, tokiose šalyse kaip Mozambikas, Ruanda bei Haitis.

3.      Pasaulyje 1,1 mlrd. žmonių gyvena toliau nei 5 km nuo vandens šaltinio, jie sunaudoja dažniausiai mažiau nei 5 litrus per dieną (vidutinis reikalavimas žindančiai motinai yra 7,5 litrai per dieną).

4.      Taip pat yra didžiuliai  skirtumai tarp šalių kaimo vietovėse Ugandoje, vidutinis sunaudojimas svyruoja nuo 12 iki 14 litrų, o sausringose vietose, paveiktose sausaus sezono, sunaudojimas gali nukristi iki 5 litrų per dieną (pavyzdžiui: Vakarų Indijoje, Sahelio šalyse ir t.t.).

5.      Azijos pietuose žmonės gyvena be švaraus vandens, o mažiausiai jo yra Afrikoje į pietus nuo Sacharos.

6.      Dharavijoje (Indija) yra nustatyta, kad milijonas žmonių turi vieną tualetą 1440 gyventojų.

7.      Kinijoje 16 miestų, kuriuose gyvena daugiau nei pusė milijono gyventojų, nėra nuotekų valymo įrangos. Karačyje (Pakistanas), kurio gyventojų skaičius didesnis nei 10 mln., 40 proc. vandens išteklių yra neperfiltruoti ir 60 proc. nuotekų yra nevaloma, todėl užsikrėtimas nuo nešvaraus vandens yra dažnas.

8.      Vandens gerinimo darbus pasaulyje dažniausiai turi atlikti moterys, o tai skatina lyčių nelygybę.

9.      Išvalytas ir dezinfekuotas vanduo pagerintų sveikatą, nes dabar apie 1,8 milijono vaikų vidutiniškai miršta nuo nešvaraus vandens sukelto viduriavimo ir nesaugios sanitarijos.

10.  Lietuvoje vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų vis dar neturi apie 25 proc. šalies gyventojų. Daugiausia tai – retai apgyvendintuose kaimuose.

Metodas iš Metodinės priemonės ,,Nuo teorijos iki praktikos". Neformaliojo švietimo asociacija "Jaunimo akademija"

Kelionė į nežinomą planetą

Moksleiviai:

Mokės atskirti norus nuo poreikių;

Mokysis kurti, atrasti ir keistis idėjomis, lavins savo kritinio mąstymo įgūdžius;

Supras pagrindines žmogaus teises;

Pasirengimas

 • Padauginkit ir sukarpykite norų ir poreikių korteles, kad tektų po rinkinį kiekvienai moksleivių porai. Pastaba: Galite pasirinkti visas 16 iš pasiūlytų, taip pat sugalvoti savo variantus ir įterpti į tuščius langelius.
 • Paruoškite paprastus Saulės sistemos ir kosminio laivo piešinius

Instrukcija:

    1. Suskirstykite moksleivius į poras. Kiekvienai porai duokite po 1 norų ir poreikių kortelių komplektą.
    2. Paaiškinkite, kad Skrydžio kontrolės centras ( kurį jūs atstovaujate) atrado naują planetą ir kiekviena moksleivių pora keliaus ten sukurti naują bendruomenę. Kad vaikai labiau įsijaustų, galite kartu sukurti naujosios planetos pavadinimą ir sugalvoti priežastis, kodėl vaikams reikia ten apsigyventi.
    3. Paprašykite vaikų užmerkti akis ir įsivaizduoti naująją planetą. Kiek reikės laiko ten nuskristi? Kaip ji atrodo? Ar ten dar kažkas gyvena? Kur jie kurs naują bendruomenę? Paprašykit vaikų susikurti tos bendruomenės vaizdą savo mintyse.
    4. Dar neatmerkus akių, paprašykite vaikų pagalvoti, ko jiems reikės ir ką jie norėtų turėti savo bendruomenėje? Tegul vaikai atsimerkia ir porose pasikalba su draugu apie savo idėjas.
    5. Pasakykite, kad Skrydžių centras aprūpins kiekvieną porą 16 dalykų, kuriuos jie galės pasiimti ir nusivežti į naują planetą savo bendruomenės kūrimui. Paprašykite jų išdėlioti norų ir poreikių korteles ir paklausinėkite, kurias jie pasiimtų.
    6. Pasakykite, kad Skrydžių centras pranešė, kad kosminiame laive trūksta vietos ir jie galės pasiimti tik 12 daiktų. Poros turi atrinkti 4 korteles, kurių jie gali atsisakyti ir atidėti jas į šalį.
    7. Dabar pasakykite, kad atsitiko nenumatytas atvejis ir Skrydžių kontrolės centras pranešė, kad vietos laive dar sumažėjo. Mokiniai gali pasiimti tik 8 dalykus (korteles) su savimi, atmesdami 4 ir pasilikdami tik tai, kas būtina išgyvenimui.

Aptarimas:

 • Kas buvo sunku ir kas lengva atliekant šią užduotį?
 • Kurias korteles buvo lengva iškarto atmesti? Kodėl?
 • Ar buvo tokių dalykų, kurių buvo sunkiau atsisakyti negu kitų? Kurių? Kodėl?
 • Koks yra skirtumas tarp noro ir poreikio?
 • Ko mums reikia išgyvenimui?
   

Išversta iš: „Journey to a New Planet“ from Education for Development: A Teacher’s Resource for Global Learning by Susan Fountain. Copyright © 1995. UNICEF.

Akmenų sriuba

Moksleiviai:

Sužinos, kaip atskiras asmuo gali prisidėti prie bendros visuomenės gerovės;

Bandys atspėti galimus variantus, kurs;

Išreikš savo mintis dalyvaudami grupės sukurtame vaidinime.

Bendroji informacija:

Yra daug pasakos „Akmenų sriuba“ versijų (Lietuvoje labiau žinomas „Kirvio sriubos“ variantas), Vienoje jų pagrindiniai veikėjai-iš karo grįžtantys kareiviai. Kitoje vienas keliautojas. Mūsų siūlomame variante kaimo gyventojai paslepia visą savo maistą, bet svečiai sugeba įkalbėti šykščius kaimiečius vieną po kito atnešti produktų į akmenų sriubos puodą. Galų gale išverdamas ypatingai skanios ir sočios sriubos puodas, kuri padalinama visiems kaimo gyventojams. Ši pasaka moko, jog pasidalindami tuo ką turime, nesvarbu kiek mažai beturėtumėm patys, mes galime sukurti gerovę visiems. Sveikose visuomenėse mes rūpinamės visais visuomenės nariais.

Pasirengimas:

Instrukcija:

 1. Moksleiviai sėdi rateliu ant žemės taip , kad matytų mokytoją. Padedame viduryje ratelio puodą, samtį, akmenis ir vandens ąsotį. Sužadinkite vaikų smalsumą paklausdami, kokią istoriją galima papasakoti su tais daiktais.
 2. Perskaitykite pasaką apie Akmenų sriubą . Įvairiose vietose stabtelėkite, leisdami vaikams spėti, koks bus sekantis sriubos ingredientas.

Diskusija:

 • Ar jums patiko pasaka? Kodėl „ taip“ arba kodėl „ne“?
 • Kodėl pagrindiniai veikėjai naudojo akmenis sriubai virti? Ar tai dėl akmenų sriuba išvirė skani?
 • Kas atsitiko kaimo gyventojams kol virė sriuba? Kaip jie pasikeitė?
 • Kokia pagrindinė šios istorijos mintis ar pamoka?
 • Kas nutinka, kai žmonės visuomenėje nesidalina su kitais tuo, ką turi? Kodėl svarbu dalintis?

Galimi tęsiniai:

 • Jeigu turite virtuvę, galite vaikų paprašyti, kad jie iš namų atsineštų atskirus ingredientus ir iš jų kartu išvirtumėte sriubą. Sugalvokite sriubai pavadinimą. Valgykite taip pat visi kartu. Galite pakviesti kitos klasės moksleivius ir pasidalinti sriuba ir su jais.
 • Galite nupiešti ir iškirpti puodą, akmenis ir kt. Išdalinkite vaikams popierinius akmenis ir paprašykite ant jų užrašyti ne maistinius ingredientus, kurie padeda išvirti skanią akmenų sriubą( mokėjimas dalintis, pasitikėjimas, pagalba, draugystė, bendradarbiavimas ir kt.) Priklijuokite visus šiuos „akmenis“ ant popierinio puodo ir iškabinkite ant sienos.
 • Padalinkite vaikus į grupes ir paprašykite paruošti atskirų pasakos dalių vaidinimus. Vienas vaikas bus skaitovas, o visi kiti iš eilės vaidins pasaką.
 • Pakalbėkite apie gero maitinimosi svarbą, naudingas daržoves, tokias kaip morkos, pupelės ir kt.

Rodyti daugiau dalyvių

Paskutiniai balsai

 • http://graph.facebook.com/kristina.lukosiute.31/picture
  Kristina Lukošiūtė
 • http://graph.facebook.com/janina.ladyge/picture
  Janina Ladyga
 • http://graph.facebook.com/lina.garcinskaite/picture
  Lina Garčinskaitė
 • http://graph.facebook.com/garcinskaite/picture
  Joana Garčinskaitė
 • http://graph.facebook.com/tautvydas.lajauskas.3/picture
  Tautvydas Lajauskas
 • http://graph.facebook.com/giedre.ladyga/picture
  Gie Ladyga